Novac je barometar…

Novac je barometar vrline jednog društva.