Bogatstvo je proizvod čovekove…

Bogatstvo je proizvod čovekove sposobnosti da misli.