Um je kao padobran…

Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren.