Nikad ne radi sam one stvari koje neko drugi može…

Nikad ne radi sam one stvari koje neko drugi može uraditi za tebe.