Budućnost leži u dizajnu i…

Budućnost leži u dizajnu i prodaji računara za koje ljudi uopšte ne shvataju da su računari.