Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih…

Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije.