Sve što jesam ili što se nadam da ću biti, dugujem…

Sve što jesam ili što se nadam da ću biti, dugujem svome anđelu – majci.