Žena je jedina stvar koje se bojim, a…

Žena je jedina stvar koje se bojim, a za koju znam da me neće povrediti.