Sila je oduvek privlačila ljude niska morala, i…

Sila je oduvek privlačila ljude niska morala, i verujem da – bez izuzetka – genijalne tirane nasleđuju nitkovi.