Svevišnji Bog nije dao nikakvu bolest a da…

Svevišnji Bog nije dao nikakvu bolest a da joj nije dao lek – osim starosti.