Čovek ostari, a još mu…

Čovek ostari, a još mu je mlada pohlepa i želja za životom.