Nije pravi vernik ko neke nesreće ne ubraja u blagodeti, a…

Nije pravi vernik ko neke nesreće ne ubraja u blagodeti, a neka zadovoljstva u nesreće.