Uzvišeni Bog ne voli da činite razliku među…

Uzvišeni Bog ne voli da činite razliku među svojom decom, čak i kad ih ljubite.