Neka nikog od vas ne sprečava strah od…

Neka nikog od vas ne sprečava strah od ljudi da kaže istinu ako je zna.