Bogatstvo nije u mnoštvu materijalnih dobara…

Bogatstvo nije u mnoštvu materijalnih dobara. Istinsko bogatstvo je u bogatstvu duha.