Čuvajte se vina jer je…

Čuvajte se vina jer je ono majka svih zala.