Želi ljudima ono…

Želi ljudima ono što želiš sebi.