Idealna nenasilna država bi bio…

Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.