Kukavica je nesposobna da…

Kukavica je nesposobna da oseti ljubav – to je osobina hrabrih.