Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali…

Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.