Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno…

Najlepše što možemo doživeti je ono što je tajanstveno. To je temeljni osećaj koji stoji u zametku svake umetnosti i nauke…