Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se…

Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.