Tek kada dođe hladno godišnje doba znamo da su…

Tek kada dođe hladno godišnje doba znamo da su bor i čempres zimzeleni.