Labor omnia vincit

Labor omnia vincit – Rad sve pobeđuje (u radu je spas)