Ako činjenice ne odgovaraju teoriji…

Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promenite činjenice.