Citius, altius, fortius!

Citius, altius, fortius! – Brže, više, jače!