Bibere humanum est, ergo bibamus

Bibere humanum est, ergo bibamus – Piti je ljudski, zato pijmo.