Prijateljstvo je lađa koja može da preveze…

Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno.