Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa…

Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa što je ostalo? Tek humak zemlje, na kojem se žari crveni korov svako proljeće.