Ljudi mogu veličati istinu, istina…

Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude.