Šta vredi galopirati ako se…

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu.