Ne vidim zašto čovek ne bi…

Ne vidim zašto čovek ne bi trebao da bude surov kao priroda.