Da naši ljudi ne bi odlazili u svet, potrebno je…

Da naši ljudi ne bi odlazili u svet, potrebno je da svet dovedemo u zemlju.