Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu…

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao —- dragocen mi je.