Moramo kao narod da odrastemo i kao…

Moramo kao narod da odrastemo i kao ljudi da prihvatimo cenu tog odrastanja.