Sve što se događa prirodno, događa…

Sve što se događa prirodno, događa se pravedno.