Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno…

Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno prelazi u tihu i umilnu radost.