Želite li znati šta Bog misli o novcu, pogledajte…

Želite li znati šta Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga je dao.