Nama trebaju borci a ne glasači. Jer samo…

Nama trebaju borci a ne glasači. Jer samo borci ostaju verni do kraja.