Lepota sa čednošću…

Lepota sa čednošću dvostruka je lepota.