Teškoće rastu što se više…

Teškoće rastu što se više približujemo cilju.