Nema ničeg lepšeg nego približiti se…

Nema ničeg lepšeg nego približiti se božanstvu i na ljudsku rasu rasuti zrake.