Najveće se teškoće nalaze tamo gde…

Najveće se teškoće nalaze tamo gde ih ne tražimo.