Najnesavršeniji ljudi su oni koji…

“Najnesavršeniji ljudi su oni koji traže u drugima savršenstvo.”