Ako pričaš s’ čovekom na jeziku koji on razume, to…

Ako pričaš s’ čovekom na jeziku koji on razume, to odlazi u njegovu glavu. Ako pričaš s čovekom na njegovom jeziku, to odlazi u njegovo srce.