Kada voda počne ključati…

Kada voda počne ključati glupo je gasiti šporet.