Na svetu ne postoji stvar koja se…

Na svetu ne postoji stvar koja se zove polu-sloboda.