Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda…

Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner.