Telesno obrazovanje treba da je jednako…

Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.