Nema sumnje da je potreba za hranom još uvek…

Nema sumnje da je potreba za hranom još uvek najglavniji uzrok velikim političkim događajima.